Hội thi chỉ huy đội giỏi và họp mặt cháu ngoan Bác Hồ năm học 2016-2017